top of page
banner - osaab 25 - English-1.jpg

Please join us virtually in celebrating the 25 year anniversary of the Angels Cradle program in Albania.

Thursday, 23 September 2021
Time: 18.00h - 20.00h  (
Tirana, Albania)
*12.00h- 14.00h EST/USA

Meeting ID: 823 5945 9562
Passcode: OSAAB

Ju lutemi të na bashkoheni për të festuar 25 vjetorin e OSAAB  Djepit të Engjëjve.

E enjte, 23 shtator 2021
18.00h - 20.00h - (Tirane)

Screen Shot 2021-09-09 at 8.59.30 AM.png
bottom of page